Zmenšiť textZväčšiť text

Verejná schôdza pre obyvateľov obce Meliata

 30.10.2023

                            Verejná schôdza pre obyvateľov obce Meliata

                            Konaná dňa  10.11.2023 piatok v miestnom kultúrnom dome o 16:00

                            Falugyülés  10.11.2023 pénteken, a helyi kultúrházban 16:00 kezdettel

                                                                       Program 

                    1: Otvorenie zasadnutia

                    2: Určenie zapisovateľa/ky a overovateľov zápisnice ,schválenie programu zasadnutia

                    3. Oboznámenie prítomných občanov o aktuálnych informáciach ohľadom činnosti 

                        obecného úradu.

                    3:  Prejednanie daň za TKO a vyhodnotenie triedenia odpadu 

                    4: Prejednanie návrhy obyvateľov obci Meliata, miestne

                        komunikácie, cintorín, kultúra.

 

                                                                  Program javaslat

                   1: Megnyitó

                   2: Jegyzökönyv írójának a kinevezése, hitelesítök kinevezése, a program jóváhagyása

                   3: A lakosság értesítése az önkormányzat terveiről

                   3: A szemét elhordási adók megbeszélése és a szemét válogatás kiértékelése.

                   4: A lakosok  javaslataik megbeszélése,falusi utak,temetö és a kulturális tervek.

Srdečne Vás pozívame              Szeretettel várunk minden kedves lakost.

                                                                     Husaník Csaba


Zoznam článkov: