Úvod

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  16. JÚL 2024
 • Plasty
  nenaplánované
 • Papier
  30. AUG 2024
 • Sklo
  18. JÚL 2024
MELIATA Počasie

OBEC Meliata

Obec leží na rozhraní severovýchodného okraja Rimavskej kotliny a južného okraja Slovenského krasu na spodnom toku rieky Muráň. Chotár je prevažne pahorkatinný a zalesnený je dúbravami, miestami s prímesou hrabu. Rozloha obce je 1449ha a súčasný počet obyvateľov 216.

Obec sa spomína v roku 1243 pod názvom Melete, kedy ju založili gemerský hradný vojaci. Vtedy dostala obec pomenovanie osada hradčanov. Vyvinula sa ako zemianska obec a postupne prešla rukami viacerých zemianskych rodov. Po tureckých nájazdoch v 16. a 17. storočí bola čiastočne vyľudnená a v 18. storočí znovu osídlená.