Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.meliata.sk spravuje Obec Meliata je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Meliata

Adresa:
Obecný úrad Meliata
Meliata 100
049 12 Gemerská Hôrka

IČO: 00328502

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Rožňava
Región: Horný Gemer​​​​​​​
Počet obyvateľov: 214​​​​​​​
Rozloha: 1449 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1243

Všeobecné informácie: info@meliata.sk
Podateľňa: podatelna@meliata.sk
Starosta: starosta@meliata.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@meliata.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 58 7921 195

E-mailsekretariat@meliata.sk

Kompetencie:
Obec Meliata je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk