Zmenšiť textZväčšiť text

História

Obec leží na rozhraní severovýchodného okraja Rimavskej kotliny a južného okraja Slovenského krasu na spodnom toku rieky Muráň. Chotár je prevažne pahorkatinný a zalesnený je dúbravami, miestami s prímesou hrabu. Rozloha obce je 1449ha a súčasný počet obyvateľov 216.

Obec sa spomína v roku 1243 pod názvom Melete, kedy ju založili gemerský hradný vojaci. Vtedy dostala obec pomenovanie osada hradčanov. Vyvinula sa ako zemianska obec a postupne prešla rukami viacerých zemianskych rodov. Po tureckých nájazdoch v 16. a 17. storočí bola čiastočne vyľudnená a v 18. storočí znovu osídlená.

Obyvatelia sa zaoberali pastierstvom, poľnohospodárstvom, uhliarstvom a predovšetkým hrnčiarstvom. Hrnčiarske dielne, v ktorých sa začiatkom 20. storočia ešte pracovalo, boli radené hĺbkovo vo dvore. Z architektonického hľadiska bola obec budovaná ako cestná dedina. Zástavbu charakterizujú murované troj a viac priestorové domy spájané s hrnčiarskymi dielňami a hospodárskymi objektmi. V obci sa nachádzajú aj historické pamiatky. Ide o evanjelický kostol postavený v roku 1790 podľa typu tolerančných chrámov bez veže. Je to jednoloďová stavba s drevenou zvonicou situovanou mimo objektu. Kostol charakterizuje aj sieňová stavba s rovným trámovým stropom a sedlovou strechou. Pri kostole nájdete malú zvoničku na murovanom podstavci, s drevenou šalovanou nadstavbou. Pozornosť návštevníkov upúta aj katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie, postavený v roku 1873 v eklekticky historizujúcom slohu. Predstavuje jednoloďovú stavbu s presbytériom so štvorcovým pôdorysom a predstavanou vežou. Presbytérium a loď majú rovný strop. Hlavný oltár spolu s kazateľnicou pochádzajú z 1 pol. 18. storočia a reprezentujú neskorobarokový sloh. Uvedená stavba tvorí v panoráme obce dominantu. Na kraji intravilánu obce sa nachádza aj budova niekdajšieho vodného mlynu.

Z prírodných krás sa v bezprostrednej blízkosti nachádza chránený krajinný výtvor Prielom Muráňa. Tiahne sa od obce Meliata až po obec Bretka o dĺžke 3,5 km. Výstupy skrasovatelých vápencov tu miestami dosahujú výšku vyše 100 metrov. V tejto oblasti sa nachádza približne 15 jaskýň. Ide o Mlynskú jaskyňu pod povrchom Mlynského vrchu, Meliatsku jaskyňu, Hutniansku jaskyňu, Hornú a Dolnú mašiansku jaskyňu a mnohé iné. Sú to prevažne jaskyne malého rozsahu o dĺžke od 3 do 100 m. V okolí obce rastie mnoho vzácnych druhov liečivých rastlín, vyskytuje sa tu aj chránená rastlina - Poniklec veľkokvetý.

Na uskutočňovanie kultúrnych aktivít je k dispozícii obyvateľom v obci kultúrny dom, ktorý sa nachádza v budove obecného úradu. Obec a jej okolie ponúka široké možnosti. V letných mesiacoch ide predovšetkým o horskú cykloturistiku, pešiu turistiku (3 značkové turistické trasy), poľovníctvo a rybolov.