Kalendár zvozu odpadu

Kontakty

Toto webové sídlo www.meliata.sk spravuje Obec Meliata je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Meliata

Adresa:
Obecný úrad Meliata
Meliata 100
049 12 Gemerská Hôrka

IČO: 00328502

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Rožňava
Región: Gemer
Počet obyvateľov: 197
Rozloha: 1 449 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1243

Všeobecné informácie: obec@meliata.sk
Podateľňa: obec@meliata.sk
Starosta: Csaba Husaník, e-mail: obec@meliata.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: obec@meliata.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 058 / 79 21 195

E-mailobec@meliata.sk

Kompetencie:
Obec Meliata je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Úradné hodiny: 

Pondelok   07:00 - 13:00
Utorok 07:00 - 13:00
Streda 08:00 - 14:00
Štvrtok 08:00 - 14:00
Piatok 08:00 - 14:00

Technický prevádzkovateľ:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 13:00
Utorok: 07:00 - 13:00
Streda: 08:00 - 14:00
Štvrtok: 08:00 - 14:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár