Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Pozvánka na verejné zasadnutie OZ

 02.11.2017

Návrch program :  

1: Otvorenie zasadnutia

2:  Určenie zapissovateľa/ky a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

3:  Kontrola uznesení z minulého zasadnutia 

4:  Prejednanie odkúpenia pozemku p.č. 179/6,179/5

5:  Prejednanie cenovej ponuky na obnovu miestného rozhlasu

6:  Krátka správa starostu obce 

7:  Diskusia 

8:  Záver

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 13:00
Utorok: 08:00 - 13:00
Streda: 08:00 - 13:00
Štvrtok: 08:00 - 13:00
Piatok: 08:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár