Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 09.02.2018

 09.02.2018

Návrch programu 

1. Otvorenie zasadnutia

2.Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice, schválenie programu

3.Prejednanie odkúpenia pozemku parcelne č. 179/6,

4. Prejednanie akčného plánu MAS OZ KRAS

5. Krátka správa starostu obce 

6. Diskusia

7. Záver

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 13:00
Utorok: 08:00 - 13:00
Streda: 08:00 - 13:00
Štvrtok: 08:00 - 13:00
Piatok: 08:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár