Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Pozvánka

 18.09.2017

                                                                                        Pozvánka

Obecné zastupiteľstvo Vás srdečne pozíva na verejné zasadnutie zastupiteľstva dňa 18.9.2017. o 17:30.

Návrh programu:

1, Otvorenie zasadnutia

2, Určenie zapisovateľa/ky a overovatelov zápisnice , schválenie programu zasadnutia

3, Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia

4, Prejednanie dni obce Meliata

5, Prejednanie žiadosti-milodaru Patrika Baláža

6, Kráta správa starostu obce

7, Diskusia 

8, Záver

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 13:00
Utorok: 08:00 - 13:00
Streda: 08:00 - 13:00
Štvrtok: 08:00 - 13:00
Piatok: 08:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár