Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Pozvánka na verejné zasadnutie OZ

 06.08.2018

Návrch programu 

Otvorenie zasadnutia 

Určenie zapisovatela  a overovateľov zápisnice schválenie programu zasadnutia

Kontrola uznesenuia 

Zriadenie dočasnej komisie pre stanovenie hodnoty zložky majetku a voľba jej členov

Schválenie členov do inventarizačných komisií na rok 2018

Krátka správa starostu

-Prejednanie programu na dni obce Meliata v roku2018

Diskusia

Záver

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 13:00
Utorok: 08:00 - 13:00
Streda: 08:00 - 13:00
Štvrtok: 08:00 - 13:00
Piatok: 08:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár