Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Pozvánka na verejné zasadnutie OZ

 25.06.2018

Návrch programu 

Otvorenie zasadnutia 

Určenie zapisovatela  a overovateľov zápisnice schválenie programu zasadnutia

Kontrola uznesenuia 

Schválenie záverečného účtu obce Meliata za rok 2018 

Schválenie úväzku starostu obce na nasledujúce volebné obdobie

Schválenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie

Schválenie komunitného plánu pre obec Meliata

Schválenie členov do inventarizačnej komisie za rok 2018

Krátka správa starostu

-Prejednanie programu na dni obce Meliata v roku2018

Diskusia

Záver

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 13:00
Utorok: 08:00 - 13:00
Streda: 08:00 - 13:00
Štvrtok: 08:00 - 13:00
Piatok: 08:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár