Kalendár zvozu odpadu

Pozvánka na verejné zasadnutie OZ 12.8.2019.o 8:30

 12.08.2019

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Určenie zapisovateľa/ky a overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia

 3.Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia

 4. Určenie terminu a programu zvolania zhromaždenia obyvateľov obce

 5 .Krátka správa starostu obce Meliata 

 6. Diskusia 

 7. Záver

nový článok
16 / 08 / 2019

nový článok

Pozvánka na zhromaždenie obyvateľov obce Meliata konaného dňa 17.08.2019 o 16:00


Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 13:00
Utorok: 07:00 - 13:00
Streda: 08:00 - 14:00
Štvrtok: 08:00 - 14:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár