Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Pozvánka

 24.06.2019

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa/ky a overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia

3.Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia

4. Schválenie záverečného účtu obce Meliata za rok 2018

5. Prejednanie návrhu VZN č. 2/2019 o verejnom poriadku, na úseku ochrany verejnej zelene a dodržiavaní čistoty v obci Meliata

6.Krátka správa starostu obce Meliata 

7. Diskusia 

Pozvánka
19 / 06 / 2019

Pozvánka

Pozvánka na 5. zasadnutie OZ v Meliate


Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 13:00
Utorok: 07:00 - 13:00
Streda: 08:00 - 14:00
Štvrtok: 08:00 - 14:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár